Voorbereiding - Preparation

De meest in het oog springende activiteit van de winter voorbereiding voor het nieuwe seizoen was de investering in een set afstelbare Koni 8211 schokdempers. The most eye catching preparation for the new season was the investment in a set of adjustable Koni 8211 shockadsorbers.
nieuwe Koni's meer nieuwe Koni's

Testing HARC Vrij rijden 15 Mar 04 op Zandvoort

In samenwerking met Stichting Scorpio Racing i.o.

Tijdens de test heeft Joost Pluim de Koni's afgesteld en kon ik hierdoor miijn beste tijd op Zandvoort naar 1:58.2 brengen. Er zit echter nog meer in de auto, wat ik er nog niet uitkon halen.

Testing HARC track day 15 Mar 04 at Zandvoort

In coorporation with Stichting Scorpio Racing i.o.

During the tests Joost Pluim set the Koni's and thank to his effort I could better my best time at Zandvoort to 1:58.2. There is however more potential in the car, which I could not yet get out of it.