CFFC Race 8 Hockenheim Germany 9-10 Otcober 2004

Image Loading...

All trainings on the friday were wet. The "free" and the second timed practice were very wet with rain and spray such that it was sometimes hard to figure out where you were. Also it was impossible to go flat at the Parabolica because of aquaplaning. The first timed practice was less and that were I set my fastest time although my car was better set up during the second practice. The result was nothing to boast about a 14th time of 24 FF1600s.


Alle trainingen op de vrijdag waren nat. De vrije en 2de kwalificatie training waren erg nat met regen en spray zodat je soms geen hand voor ogen zag en je afvroeg waar je op het cicuit was. Het was onmogelijk om voluit te gaan in de Parabolica omdat de wagen dan begon te aquaplanen. De eerste kwalificatie was niet zo nat en ik zette hier mijn snelste tijd hoewel de wagen een betere set-up had gedurende de 2de kwalificatie. Uiteindelijk was er een niet geweldige 14de plaats van 24 FF1600s.

Image Loading...

The race started with the mayhem created by a couple of FF2000 who laid all kinds of obstacles in the first corner. A little bit further car scattered and I had to go on the grass to evade a slow moving car (Olaf Bartels?). In the next corner again a FF2000 had caused some turmoil. In the parabolica I found myself one place back from my start position. After that I got past Joao Marques on power on the Parabolica, Hess going in to Sachs and Paul Dobson going in to Senna.


De race startte met een ravage in de eerste bocht waar allerlei onderdelen lagen van enkele FF2000. Net daar voorbij schoten wagens voor mij alle kanten uit en moest ik ook uitwijken over het gras voor een langzaam rijdende wagen (Olaf Bartels?). In de volgende bocht werd weer verwarrring gesticht door een FF2000. In de Parabolica was ik na al dit gedoe een plaats verloren (de FF2000s niet meetellend). Daarna passeerde ik Joao Marques op vermogen in de Parabolica, Hess uitremmend bij Sachs en Paul Dobson uitremmend bij Senna.

Image Loading... Image Loading...

After this I past McMorran.Some people helped me get further to the front by spinning in front of me and conceding their place which I would have got eventually as I was faster (Onno Zuiderma and Chris Maries). Helmut Hess repast me by blasting past at Parabolica, but he crashed out going into the stadium. Chris Stones also overdid it and spun off so I found myself in 8th place overall (FF1600). I was also eating rappidly into the lead Matthew Dean had. I drove past him at Parabolica, seeing his rev light on while I was nowhere near red revs (7th).


Hierna passeerde ik McMorran. Enkele andere hielpen me verder naar voren te komen door voor me te spinnen en zo hun plaatsen op te geven die ik toch wel gekregen zou hebben omdat ik sneller was (Onno Zuidema en Chris Maries). Helmut Hess passeerde me weer, maar even later crashte hij bij het ingaan van het stadion. Chris Stones ging ook in de fout en spinde van de baan, zodat ik mezelf op de 8ste plaats vond (FF1600). Ik maakte grote stappen naar Matthew Dean en kon aan hem voorbij rijden in de Parabolica; ik kon zijn toeren lampje kon zien branden terwijl ik nog lang niet op max toeren zat (7de).

Image Loading...

In front of me was Felix Haas but he was to far away. I was content with 7th, but Alan Crocker spun and when I passed him I was lying 6th with only a few laps to go. This how I finished in 6th place and definitely my best result so far. I have been 5th at Colmar-Berg and 6th at Lausitz but there were only tiny fields then. As can be seen from the prize giving I was very pleased with this result.


Voor reed Felix Haas maar hij was al vrij ver weg. I was tevreden met 7de, maar Alan Crocker spinde en toen ik hem passeerde lag ik 6de met slechts een paar ronden te gaan. Zo finishte ik op de 6de plaats wat zeker mijn beste resultaat to heden is. Ik was wel 5de in Colmar-Berg en 6de op Lausitz maar daar waren slechts zeer kleine velden. Ik was hier zeer mee ingenomen zoals wel kan worden gezien bij de prijsuitreiking.

Image Loading...